Informacja o opłatach

Opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zebraniu w dniu 23 marca 2024 r. Dla działki 300 m2 - opłata wraz ze składką członkowską PZD wynosi 580 zł. Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD pomniejsza się opłatę ogrodową o 6,00 zł.

Czytaj Więcej