działki Gdynia, gdyński ogród działkowy
działki Gdynia, gdyński ogród działkowy
Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni
Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni

Kasa Zarządu w dniu 1.07.2017 r. będzie nieczynna.

Drodzy Działkowicze!

 

Jak zapewne wszyscy wiemy alejki ogrodowe i drogi dojazdowe do Ogrodu nie służą do pozbywania się niepotrzebnych na działce odpadów zielonych czy ziemi z wykopów związanych z prowadzonymi na działce pracami budowlanymi ani tym bardziej gruzu. Próby samodzielnego utwardzania alejek takimi odpadami przynoszą więcej szkód niż pożytku.

Prosimy więc o nie stosowanie takich metod pozbywania się podobnych odpadów.

Najbliższe szkolenie dla kandydatów na działkowców w Zarządzie Okręgowym PZD w Gdańsku

 

Informujemy, że najbliższe SZKOLENIE dla kandydatów na działkowców,  odbędzie się w dniach 28 i 29 czerwca 2017 r. Początek zajęć w obu dniach szkolenia o godz. 15.30.

Szkolenia odbywają się w sali szkoleniowej w siedzibie Okręgowego Zarządu w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102 (IV piętro).

Należy dokonywać zapisu na szkolenie - telefoniczne pod numerem tel.
58 341 75 25 wew. 109 lub 108.

Kasa Ogrodu po remoncie

 

Właśnie zakończony został remont generalny pomieszczeń Kasy w budynku Zarządu. Ze względu na upływ czasu i intensywne wykorzystywanie tych pomieszczeń - wymagały one już gruntownego odświeżenia. Zyskała na tym ogólna estetyka tak często obleganego przez działkowiczów elementu naszego Ogrodu. Poniżej zdjęcia prezentujące efekt tych prac.

K O N K U R S

 

Zgodnie z obowiązująca już tradycją, Zarząd ROD im. M. Reja w Gdyni ogłasza piątą już edycję konkursu dla działkowiczów na najlepiej zagospodarowaną działkę w następujących kategoriach:

 • działka rekreacyjna
 • działka ogrodnicza (uprawna)
 • działka ogrodniczo-rekreacyjna

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzców w proponowanych kategoriach oraz promowanie ciekawych pomysłów i rozwiązań.

Ocenie będą podlegać:

1. PROJEKT TECHNICZNY

altana, kompostownik, ogrodzenie, kącik wypoczynkowy, trejaże, pergole, zbiornik wodny (oczko), tarasy, ścieżki, cieplarnie, rabaty kwiatowe, warzywnik, drzewa owocowe, krzewy ozdobne

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać elektronicznie, telefonicznie lub osobiście w biurze Zarządu do 30 CZERWCA 2017 ROKU.

Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi wręczenie nagród w czasie organizowanej uroczystości z okazji Dnia Działkowca.

Magazyn (ze względu na pilne okoliczności rodzinne)
w dniach
20 i 27.05.2017 r.

wyjątkowo będzie nieczynny.

Przegląd działek

 

Zarząd ROD im. M. REJA w GDYNI informuje o planowanym przeglądzie działek w dniu 13 maja 2017 r. od godziny 10.00 do zakończenia przeglądu.

Terminy otwartych bram w 2017 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały z dnia 11.03.2017 r.
nr 39/2017 Zarządu ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni

 

Na podstawie § 69 regulaminu ROD dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących do działki materiały itp.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że na teren ogrodu mogą wjeżdżać pojazdy mechaniczne o masie wraz z ładunkiem nie przekraczającym 3,5 tony, tylko na czas trwania załadunku lub wyładunku.

Zarząd określił terminy i czas otwarcia bram ogrodu w 2017 r. z zastrzeżeniem, że wjazd nie będzie możliwy przy rozmokłych alejkach i w czasie ulewnych lub długotrwałych opadów deszczu.

Bramy będą otwierane w okresie od 06.04.2017 r. do 26.10.2017 r.: w czwartki w godz. 10.00-18.00 (za wyjątkiem przypadających w te dni wolnych od pracy dni świątecznych).

W uzasadnionych przypadkach możliwe będą wjazdy we wtorki w godz. 10.00-16.00, po uprzednim uzgodnieniu godziny wjazdu z gospodarzem.

Biuro i Kasa Zarządu w dniu 15.04.2017 r. (Wielka Sobota)

będą nieczynne.

Godziny otwarcia Magazynu


Magazyn czynny od dnia 01 marca 2017 r.

w czwartki w godz. 13.00-17.00

w soboty w godz. 9.00-13.00

Informacja o opłatach w 2017 r.

 

1. Opłata ogrodowa - 1,06 zł. za 1 m² powierzchni działki.


Opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:

58 1440 1387 0000 0000 1469 7608


lub wyjątkowo do kasy ogrodu w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Przy takiej stawce opłata za działkę 300 m² wynosi 318,00 zł.

Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD pomniejsza opłatę ogrodową o 6,00 zł.

 

2. Cena energii elektrycznej - 0,57 zł. za 1 kWh

Najbliższe szkolenie dla kandydatów na działkowców w naszym Ogrodzie

 

Informujemy, że najbliższe SZKOLENIE dla kandydatów na działkowców, które zostanie przeprowadzone w ROD im. M. REJA, odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00.

Przedświąteczne warsztaty w ROD


Zarząd ROD  im. Mikołaja Reja informuje,
że 1 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00
w sali Domu Działkowca odbędą się
 

warsztaty wykonywania ozdób świątecznych.
 

Na zajęcia należy przynieść:
jajko styropianowe, szpileczki (1 opakowanie),
wstążeczkę o szerokości 2,5 cm i nożyczki.

Instruktorem będzie działkowiczka naszego Ogrodu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Na zdjęciach poniżej znajdują się prace naszej Pani instruktor.

Aktualizacja: A na kolejnych zdjęciach prezentujemy próbkę prac wykonanych podczas warsztatów w naszym Ogrodzie (mogą żałować Ci, którzy nie dotarli na zajęcia). :-)

Fotorelacja z Walnego Zebrania Działkowców 2017

Termin uruchomienia dostawy wody

 

Zarząd ROD  im. Mikołaja Reja zwraca się do wszystkich użytkowników działek, aby wykonali przegląd instalacji wodnej na swoich działkach, sprawdzili czy jest dostęp do zaworu głównego, naprawili uszkodzenia instalacji oraz zakręcili zawory czerpalne.

Próbne uruchomienie dostawy wody planujemy w dniu

1 kwietnia 2017 r. w godz. 11.00-12.00

Termin uruchomienia dostawy wody przewidywany jest na dzień

 8 kwietnia 2017 r.

oczywiście uwarunkowany sprawnością instalacji wodnej.

Wolontariusze w naszym Ogrodzie

Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum Nr 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wolontariatu pomagali przy składaniu, kopertowaniu i pieczętowaniu Zawiadomień o Walnym Zebraniu Działkowców. Dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszy, przy doskonałej organizacji pracy i świetnej współpracy, w miłej atmosferze udało się przygotować wysyłkę do Państwa ok. 1.400 w/w zawiadomień.

Serdecznie dziękujemy młodzieży za okazaną pomoc i życzliwość. I oczywiście polecamy się na przyszłość!

Najbliższe szkolenie dla kandydatów na działkowców


Siedziba Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku w dniach:

 • 08.03.2017 r. (środa) o godz. 15:30 - I część szkolenia
 • 09.03.2017 r. (czwartek) o godz. 15:30 - II część szkolenia

Szkolenia odbędą się w sali szkoleniowej Okręgowego Zarządu w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102.

Prosimy o zapisywanie się pod numerem telefonu:
58 341 75 25 wew. 109 lub 108.

Walne Zebranie

 

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 25.03.2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (dawniej: Zespół Szkół

Ogólnokształcących nr 4), 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207.

 

Początek obrad:

w I terminie godz. 10.00

w II terminie godz. 10.30

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez wzglęu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

PORZĄDEK OBRAD

1.

Otwarcie zebrania.

2.

Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3.

Zatwierdzenie porządku obrad.

4.

Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5.

Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6.

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok
(sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.

8.

Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok
wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

9.

Projekt planu pracy na 2017 rok.

10.

Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.

11.

Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocnść obrad.

12.

Dyskusja.

13.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.

14.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

15.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
w 2016 roku.

16.

Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD.

17.

Wybory członka Zarządu ROD.

18.

Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.

19.

Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym
partycypacji finansowej działkowców.

20.

Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.

21.

Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.

22.

Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

23.

Sprawy różne.

24.

Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostęne są do wglądu w dniu 18.03.2017 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w Biurze Zarządu ROD.

Uwaga! Zmiany w zasadach wycinki drzew i krzewów

 

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.

 

Zobacz cały komunikat Krajowej Rady PZD w tej sprawie

Utwardzenie alejek od strony ul. Dąbka

Po serii roztopów i ulew na przełomie wiosny i lata 2016 roku nadmiar wody opadowej zaczął zalewać niektóre działki i tworzył ogromną kałużę przy bramie wjazdowej od strony ul. Dąbka.

 

Zobacz więcej...

Porozumienie gdyńskich ogrodów o współpracy z Miastem Gdynia

 

Dzień 28 grudnia 2016 roku, dla gdyńskich ogrodów stał się datą historyczną. W tym dniu przedstawiciele Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych  podpisali porozumienie o współpracy z władzami samorządowymi Miasta Gdyni.

Podpisany dokument otwiera nowy rozdział w działalności gdyńskich ogrodów zrzeszonych w ramach Polskiego Związku Działkowców. Zostały unormowane zasady współpracy. Ogrody, ze swej strony będą kontynuowały swoją politykę „otwartych drzwi”.  Otwarcie naszych ogrodów na współpracę z lokalnym społeczeństwem istnieje od kilku lat. W ogrodach, współpraca realizowana jest na wiele sposobów.

Zgodnie z zapisami w planach zagospodarowania miasta oraz najnowszymi trendami wyrażanymi przez jego władze, ogrody mają stać się miejską ostoją zieleni.

Przed gdyńskim kolegium oraz prezesami ogrodów otwiera się nowa możliwość wkomponowania się na stałe w struktury miasta. Jednocześnie jest to olbrzymie wyzwanie dla kolegium w realizacji zadań oraz wykorzystania możliwości.

Zwrot kluczy do bram wjazdowych

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego przypomina o obowiązku zwrotu kluczy do bram wjazdowych Ogrodu w terminie do dnia 19 listopada 2016 r.

Nasz ROD ma już rozdrabniacz gałęzi!

Nasze nowe urządzenie działkowicze mogą wykorzystywać na potrzeby swoich działek na zasadach określonych w regulaminie udostępniania rozdrabniacza.

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja informuje działkowców o planowanym na dzień 15 października br. wyłączeniu wody na terenie Ogrodu.
Prosimy o zabezpieczenie ujęć wody na okres zimowy, tj. wyłączenie wszystkich kranów, zaworów, itp.

Zainteresowanych pracą w ROD

im. Mikołaja Reja na stanowisku
GOSPODARZA OGRODU
zapraszamy serdecznie do Biura Zarządu
w soboty do końca grudnia br. w godz. 10.00-13.00
lub przesłanie CV na adres biura ROD.

Relacja fotograficzna z Dnia Działkowca 2016

Ograniczenie prędkości

Na terenie całego ogrodu działkowego obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km na godzinę.
Zarząd zakupił i zamontował oznakowanie na obu bramach wjazdowych. Działkowiczów uprasza się o przestrzeganie ograniczenia dla naszego wspólnego dobra.
Osobom nie stosującym się do ograniczenia będą odbierane klucze do bram i upoważnienia do wjazdu.

Szanowni działkowicze!

Użytkownicy innych ogrodów w naszym rejonie co jakiś czas zostawiają swoje śmieci poza terenem swojego ogrodu (przy ulicy).
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja kategorycznie przypomina o absolutnym zakazie tego typu praktyk. Śmieci należy zostawiać w kontenerach, a te których nie wolno wrzucać do wystawionych kontenerów (np. zużyty sprzęt RTV i AGD, niepotrzebne meble, itd) należy usuwać z terenu Ogrodu i utylizować we własnym zakresie zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

Załącznik nr 1
do Uchwały z dnia 15.04.2016 r. nr 25/2016
Zarządu ROD im. Mikołaja Reja

 

TERMINY OTWARTYCH BRAM W 2016 ROKU

 

Na podstawie § 69 regulaminu ROD dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących do działki materiały itp.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że na teren ogrodu mogą wjeżdżać pojazdy mechaniczne o masie wraz z ładunkiem nie przekraczającym 3,5 tony, tylko na czas trwania załadunku lub wyładunku.

Zarząd określił terminy i czas otwarcia bram ogrodu w 2016 r. z zastrzeżeniem, że wjazd nie będzie możliwy przy rozmokłych alejkach i w czasie ulewnych lub długotrwałych opadów deszczu.

Bramy będą otwierane w okresie od 14.04.2016 r. do 28.10.2016 r. w czwartki od godz. 10.00 do godz. 18.00 (za wyjątkiem przypadających w te dni wolnych od pracy dni świątecznych).

W uzasadnionych przypadkach możliwe będą wjazdy we wtorki w godz. od 10.00 do 16.00, po uprzednim uzgodnieniu godziny wjazdu z gospodarzem.

Załącznik nr 2
do Uchwały z dnia 15.04.2016 r. nr 25/2016
Zarządu ROD im. Mikołaja Reja

ZASADY WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH
NA TEREN OGRODU

 

 1. W miesiącach kwiecień – październik w określone czwartki, bramy ogrodu nr 1 i nr 3 będą otwarte od godz. 10.00 do godz. 18.00. Prawo wjazdu na teren ogrodu, na czas załadunku i wyładunku mają pojazdy mechaniczne dowożące do działki materiały o łącznej masie z ładunkiem do 3,5 tony.
 2. Prawo wjazdu na podstawie wydanej przez zarząd ROD przepustki mają osoby na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności powodującej trudności z samodzielnym poruszaniem się i parkowania pojazdów na terenie swojej działki. Parkowanie pojazdów na alejkach ogrodu jest niedozwolone.
 • Pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne po terenie ogrodu muszą mieć umieszczoną w widocznym miejscu przepustkę na wjazd.
 • Przepustki na wjazd pojazdami mechanicznymi osób niepełnosprawnych ważne będą do 31 października 2016 roku.
 • Osoby niepełnosprawne, którym będą wydawane klucze do bram wjazdowych, przed odbiorem kluczy powinny wpłacić do kasy ogrodu kaucję za klucz w wysokości 25 zł, to jest równowartość klucza; która będzie wypłacona osobie po zwróceniu klucza do biura zarządu ROD w terminie do dnia 15 listopada. Po tym terminie w przypadku nie dokonania zwrotu klucza, klucz będzie uznany jako zagubiony a wpłacona kaucja za klucz nie będzie podlegać zwrotowi.
 • Zabrania się wjazdu na teren ogrodu quadami.

W przypadku uzasadnionej potrzeby wjazdu na teren ogrodu w miesiącach czerwiec, lipiec oraz sierpień pojazdów mechanicznych w celu dowiezienia do działki towaru należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić godzinę wjazdu z gospodarzem ogrodu. Wjazdy te będą możliwe we wtorki od godz. 10.00 do 16.00.

UWAGA:

W czasie długotrwałych lub ulewnych deszczy oraz gdy alejki ogrodu będą rozmoknięte wjazdy na teren ogrodu będą wstrzymane.

 1. Opłata ogrodowa1,06 zł za 1 m2 powierzchni działki

OPŁATY NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO BANKOWE

NR 58 1440 1387 0000 0000 1469 7608

LUB WYJĄTKOWO DO KASY OGRODU
W TERMINIE DO DNIA 31 MAJA 2016 ROKU

 

Np. opłata za działkę 300 m2 wynosi 318,00 zł

* Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD
pomniejsza opłatę ogrodową o 6,00 zł.

 1. Cena energii elektrycznej0,57 zł za 1 kWh

MAGAZYN CZYNNY OD DNIA 03 MARCA 2016 R.

W CZWARTKI I SOBOTY OD 9.00 DO 13.00

OGŁOSZENIE

     

W związku ze zwiększoną ilością wrzucania opadających liści do kontenerów i ich wywozu, Zarząd ROD prosi o przetwarzanie ich w kompostownikach i wykorzystywanie do użyźniania gleby na działkach naszego Ogrodu. Dzięki temu zmniejszymy koszty wywozu śmieci w okresie jesiennym i podniesiemy jakość upraw naszych warzyw, owoców i kwiatów. Prosimy o dostosowanie się do naszej prośby.                                     

 

Zarząd ROD im. M. Reja pragnie poinformować wszystkich działkowców o zakończeniu inwestycji montażu dodatkowego zbiornika ciśnieniowego hydroforowego, który zwiększy wydajność pracy hydroforni. Zdjęcia w zakładce hydrofornia.

Informacja dot. eliminacji zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku Oksywie i jego otoczeniu


W związku z przesłanym przez Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej pismem dot. zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku Oksywie oraz jego otoczeniu – Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni informuje o konieczności eliminacji wystąpienia zagrożeń ze strony:

 1. Ptaków, w tym gołębi;
 2. Dzikiej zwierzyny;
 3. Zdalnie sterowanych i wolno latających modeli szybowców, samolotów i rakiet;
 4. Balonów, lampionów, ogni sztucznych;
 5. Latawców, paralotni, lotni, itp.;
 6. Obiektów budowlanych;
 7. Drzew i krzewów.

W związku z tym:

 1. Zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w odległości do 5 km od jego granicy:
  1. Budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków,
  2. Hodowli ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego;
 2. Zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów na działkach w rejonach podejść do lądowania mogących stanowić przeszkody lotnicze; obowiązek i koszt usunięcia drzew i krzewów obciąża właściciela lub inny podmiot władający nieruchomością.

Nieprzestrzeganie w/w zaleceń wynikających z obowiązującego prawa podlega karom w nim określonych – do kary pozbawienia wolności włącznie.

Szanowni działkowcy Alei Dębowej!

 

W związku z widoczną małą troską działkowców o segregację śmieci

w kontenerach i obok nich (duże gabaryty, szkło, śmieci nierozdrobnione, itp), Zarząd ROD zobowiązuje użytkowników

działek do większej staranności o porządek.

Prosimy również o reagowanie na niedbałość i beztroskę

niektórych osób.

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z § 33 pkt 1 i § 50 Regulaminu ROD zobowiązującego Zarząd do zapewnienia funkcjonowania ciągów komunikacyjnych umożliwiających dojazd karetek pogotowia ratunkowego i straży pożarnej w sytuacjach szczególnych, zarządza się co następuje:

 

 1. Usunięcie drzew rosnących na alejkach po uzyskaniu zgody Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta – o zgodę występuje Zarząd ROD.
 2. Przesadzenie krzewów rosnących w postaci żywopłotów przy działkach na własne działki lub przycinanie ich w taki sposób, aby zapewnić wymaganą szerokość alejki tj. 3,50 m.
 3. Prosimy działkowców o usunięcie rosnących krzewów i roślin, które utrudniają dostęp do skrzynek energetycznych.

 

Termin wykonania powyższych zadań - do końca września 2015 roku.

 

Przypominamy również, iż wysokie drzewa iglaste rosnące na działkach należy usunąć występując w tej sprawie o wydanie zgody do Wydziału Ochrony Środowiska. Wcześniej prosimy zgłosić się do Zarządu ROD o pobranie wniosku o wycięcie, mapkę geodezyjną z zaznaczeniem lokalizacji drzewa i zgody na wycięcie.

Drogi Działkowcu!

 

 • Jak doskonale wiesz od 2015 roku nie ma czynów społecznych;

 • Jeśli posiadasz działkę narożną i w związku z tym do tej pory zawsze w połowie odrabiałeś czyn, albo posiadałeś inną działkę do tej pory zwolnioną z czynu, od 2015 roku nie ma możliwości skorzystania z żadnych ulg i zwolnień;

Ponieważ jest wiele wątpliwości związanych z opłatami za działki, wyjaśniamy:

 • Jeżeli czyn został odrobiony za 2014 r. albo opłacony do końca października 2014 r., to w 2015 r. opłata za 300 m² działkę wynosi 318 zł;
 • Jeżeli czyn nie został odrobiony za 2014 r., ani nie opłacony do końca października 2014 roku, to w 2015 r. opłata za 300 m² działkę wynosi 318 zł + 60 zł;
 • Jeżeli czyn został odrobiony w 2014 r. za 2015 r., to w 2015 r. opłata za 300 m² działkę wynosi 318 zł – 60 zł (30 zł – dla działkowców z ulgą).
 • Jeżeli na potwierdzeniu wpłaty Ktoś ma doliczoną opłatę za czyn, to znaczy, że w ubiegłym roku nie rozliczył się z czynem.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Uchwały nr 8 z 2012 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD im. Mikołaja Reja w sprawie wysokości opłaty energetycznej przypominamy, że:

 

opłatę za zużytą energię elektryczną
działkowcy wnoszą minimalnie dwa razy w roku, t.j.:
do 30 czerwca i 30 listopada

 

W przypadku opóźnień w opłatach Zarząd Ogrodu pozbawia działkowicza energii elektrycznej.

 

Działkowicz, po uregulowaniu zaległości, dodatkowo ponosi koszty ponownego podłączenia (opłata manipulacyjna) w wysokości 50 zł, wpłacanych do kasy Zarządu Ogrodu.

Zarząd ROD informuje, że od roku 2015, zgodnie ze Statutem PZD, zniesione zostały prace społeczne na rzecz ogrodu.

 

Każdy działkowicz może uczestniczyć w pracach pielęgnacyjnych ogrodu oraz bieżącej konserwacji na umowę zlecenie

otrzymując wynagrodzenie w kwocie 15 zł brutto

za przepracowaną godzinę.

PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O NIE WRZUCANIE DO KONTENERÓW ELEKTROSPRZĘTU, MEBLI, GAŁĘZI, TRAWY ORAZ OPON I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Gdynia 11.05.2013 r.

 

ZASTANÓWMY SIĘ CO WYRZUCAMY DO KONTENERÓW NA ŚMIECI, ILE TO KOSZTUJE NAS WSZYSTKICH, DLACZEGO OBCIĄŻAMY NIEUZASADNIONYMI KOSZTAMI NASZYCH SĄSIADÓW

 

Zarząd ROD prosi o nie wrzucanie do kontenerów określonych śmieci, prosi w interesie wszystkich działkowców naszego ogrodu. To nie jest żadne zarządzenie kogokolwiek z Zarządu ROD. Gospodarka odpadami w naszym kraju jest prawnie regulowana i to nam wystarcza. Odwołujemy się do Państwa jako ogrodowej zbiorowości, która stanowi   wspólnotę w pierwszym rzędzie dbającą o naturalne środowisko, ale kiedy przyjrzymy się bardziej szczegółowo naszemu postępowaniu, to możemy być zaskoczeni tym, że potrafimy również temu środowisku nieźle zaszkodzić - bywa - nie zdając sobie sprawy z tego faktu. Spróbujmy zatem co nieco wyjaśnić. Zacznijmy od ZSEiE.

ZSEiE to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, nieprawidłowo składowany lub samodzielnie rozmontowany może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i co za tym idzie dla każdego
z nas. Niestety wiele osób nie wie o tym jakie ma obowiązki. Ustawa o ZSEiE obowiązuje w Polsce od lipca 2005 roku jednak wciąż wiele osób w Polsce nie wie dokładnie jak postępować ze zużytym sprzętem oświetleniowym, AGD, RTV czy IT. Tymczasem odpowiedzialność spoczywa na producentach i importerach takich urządzeń, jak i ich użytkownikach. Podpowiadamy więc jak zgodnie z obowiązującym prawem pozbyć się elektrośmieci. Warto wiedzieć co można i należy zrobić ze zużytym sprzętem:

 • oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • oddać do zakładu przetwarzania lub do organizacji odzysku sprzętu elektrycznego elektronicznego;
 • odstawić do punktu skupu złomu, pod warunkiem, że ten punkt jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt;
 • odnieść do sklepu – przy okazji zakupu nowego urządzenia;
 • zostawić w punkcie napraw sprzętu AGD/RTV;
 • pozostawić na zbiórce zużytego sprzętu organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia ekologiczne, magistrat miasta czy hipermarkety.
 • nigdy nie wrzucać do pojemników na śmieci w naszym ogrodzie!

 

Gałęzie, trawa, chwasty i inne odpady organiczne z naszych działek nie powinny trafiać na wysypisko, ponieważ powinny być poddane kompostowaniu i zostać wykorzystane jako cenny nawóz. Tu warto przypomnieć o zapisie w § 105 pkt. 1 regulaminu ROD, który zobowiązuje użytkownika do wyposażenia działki w kompostownik, natomiast zgodnie z zapisem § 133 pkt. 2 regulaminu ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

Meble, materace, tapczany to tzw. śmieci wielkogabarytowe, które powinny być usuwane przez użytkownika działki na jego koszt, a nie na koszt całej społeczności ogrodu.

Odpady niebezpieczne można nieodpłatnie dostarczyć powstające odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska, tj.: farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne (świetlówki), baterie i akumulatory. Najbliższy punkt Gdynia-Pogórze, ul. Żeliwna 3 - czynny we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Opony nie powinny znaleźć się na działce. Podlegają selektywnej zbiórce w miejscu zamieszkania.

DZIAŁAJMY  DLA DOBRA NASZEGO OGRODU

 

W celu udoskonalenia funkcjonowania naszego ogrodu zapraszamy wszystkich działkowców, którzy mają dobre pomysły do dialogu i współpracy z Zarządem. Każda uwaga i sugestia z Państwa strony jest dla nas cenna. Zastanówmy się wszyscy jak ograniczyć koszty funkcjonowania ogrodu. Zarząd działa w sposób otwarty, natomiast krążące w ogrodzie insynuacje i plotki próbują podważać fakty.

 

Nie mamy tajemnic. Działamy dla dobra działkowców i ogrodu, każdy działkowiec może sprawdzić osobiście działalność Zarządu i oceniać jego działania w oparciu o fakty i dokumenty, może zwracać się o stosowne wyjaśnienia do Komisji Rewizyjnej. Chcemy prowadzić rzeczowy dialog ze wszystkimi, którzy mają chęć cokolwiek pozytywnego uczynić dla naszego ogrodu.

INFORMACJA O ZASADACH GOSPODARKI ODPADAMI

PO 1 LIPCA 2013 ROKU

 

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Urzędu Miasta Gdyni:

Aktualnie, na gruncie nowych przepisów mogę poinformować, iż Rodzinne Ogrody Działkowe w zakresie utrzymania czystości i porządku funkcjonować będą na dotychczasowych zasadach tzn. podpisywać indywidualne umowy z firmami wywozowymi na odbieranie odpadów komunalnych. Umowa musi uwzględniać odbieranie odpadów w sposób selektywny. Zasady zbierania odpadów na terenie Gdyni zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wymóg ten obowiązuje od 1 stycznia 1997 roku. Obowiązek ten właściciel nieruchomości może zrealizować w dowolny sposób: kupując pojemniki lub dzierżawiąc je od zewnętrznej firmy. Aktualnie powszechne jest dzierżawienie pojemników od firmy, która odbiera odpady. W umowie na odbieranie odpadów określa się, że firma podstawia pojemniki, a właściciel nieruchomości za ich użytkowanie płaci dzierżawę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po 1.07.2013 r. sytuacja w tym zakresie pozostała identyczna. Za mycie pojemników, a więc utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 odpowiedzialny właściciel nieruchomości. Podobnie jak wyposażenie nieruchomości w pojemniki, mycie pojemników można w drodze umowy zlecić firmie, która dostarcza pojemniki.

W przypadku osób, które wbrew zasadom zamieszkują na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, będą one traktowane jak każdy inny mieszkaniec prowadzący gospodarstwo domowe i rozliczane na tych samych zasadach. Osoby te winny złożyć deklarację, której wzór określa uchwała Rady Miasta, a następnie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca wnosić stosowną opłatę bezpośrednio do Urzędu Miasta Gdyni bez pośrednictwa Zarządów ROD. Osoby takie będą również zobowiązane do zapewnienia we własnym zakresie pojemników na odpady, które będą opróżniane przez firmę wyłonioną w przetargu i opłacaną przez miasto.


Naczelnik Wydziału Środowiska
Urzędu Miasta Gdyni

Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni

Adres:

ul. Zielona 31

81-112 Gdynia

Biuro czynne:

soboty
od 10:00 do 13:00

tel./fax:

58-625-48-82

Email:

biuro@rod-mikolajareja-gdynia.pl

Kasa czynna:

soboty
od 10.00 do 13.00

 

Magazyn czynny:

(od marca do listopada)
czwartki
godz. 13.00-17.00

soboty
godz. 09.00-13.00

 

Telefon do magazynu: 

609-195-878

 

Telefon do spraw technicznych: 

510-640-042


Gospodarze ogrodu:

Jan Cegłowski

502-115-335
Paweł Chmiel
791-623-272

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni