Społeczni Instruktorzy Ogrodu im. M. Reja w Gdyni

REJONIZACJA:

(instruktor -> rejon, który jest pod opieką)

  • użytkownik działki nr 34, aleja nr 2 -> nr działek 1-159
  • użytkownik działki nr 502, aleja nr 14-> nr działek 160-308
  • użytkownik działki nr 581, aleja nr 15 -> nr działek 309-464
  • użytkownik działki nr 995, aleja nr 22 -> nr działek 465-617
  • użytkownik działki nr 931, aleja nr 21 -> nr działek 618-773
  • użytkownik działki nr 831, aleja nr 19 -> nr działek 774-934
  • użytkownik działki nr 1209, aleja nr 25 -> nr działek 935-1088
  • użytkownik działki nr 956, aleja nr 21 -> nr działek 1089-1252
  • użytkownik działki nr 980, aleja Lipowa -> nr działek 1253-1383

Nadzór ze strony Zarządu nad Instruktorami:

  • Anna Kijewska - Członek Zarządu ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni