Informacja o opłatach

Opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zebraniu w dniu 23 marca 2024 r.


1. Opłata ogrodowa – 1,11 zł za 1 m2 powierzchni działki, w tym 0,13 zł partycypacji na rzecz PZD i OZ.
2. Składka członkowska PZD - 6 zł od działki.
3. Opłata ogrodowa energetyczna - 21 zł od działki.
4. Opłata ogrodowa wodna - 20 zł od działki.
5. Opłata za wywóz śmieci - 200 zł od działki.

 • Dla działki 300 m2 - opłata wraz ze składką członkowską PZD wynosi 580 zł. Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD pomniejsza się opłatę ogrodową o 6,00 zł.
 • Opłatę proszę wnosić do 30 czerwca 2024 r.
 • Opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:
  58 1440 1387 0000 0000 1469 7608
  (tytuł przelewu: nr działki, imię i nazwisko użytkownika, za rok...)
  lub wyjątkowo do kasy ogrodu.
6. Cena energii elektrycznej w 2024 r. - 0,88 zł. za 1 kWh


Udostępniamy też kalkulator ułatwiający obliczenie opłaty za swoją działkę:
KALKULATOR

==================== Archiwum informacji o opłatach 2023 ====================Opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zebraniu w dniu 25 marca 2023 r.


1. Opłata ogrodowa - 0,94 zł za 1 m2 powierzchni działki
2. Partycypacja finansowa na rzecz PZD i OZ-0,12 zł. za 1 m2 powierzchni działki
3. Składka członkowska PZD - 6 zł od działki
4. Opłata ogrodowa energetyczna - 37 zł od działki
5. Opłata ogrodowa wodna - 20 zł od działki
6. Opłata za wywóz śmieci - 200 zł od działki
 • Dla działki 300 m2 - opłata wraz ze składką członkowską PZD wynosi 581 zł. Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD pomniejsza się opłatę ogrodową o 6,00 zł.
 • Opłatę proszę wnosić do 30 czerwca 2023 r.
 • Opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:
  58 1440 1387 0000 0000 1469 7608
  (tytuł przelewu: nr działki, imię i nazwisko użytkownika, za rok...)
  lub wyjątkowo do kasy ogrodu.
7. Cena energii elektrycznej w 2023 r. - 0,87 zł. za 1 kWh

==================== Archiwum informacji o opłatach 2022 ====================

Opłaty ogrodowe uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków PZD w ROD w dniu 14 maja 2022 r.:


1. Opłata ogrodowa - 1,04 zł za 1 m2 powierzchni działki
2. Składka członkowska PZD - 6 zł od działki
3. Opłata ogrodowa energetyczna - 35 zł od działki
4. Opłata ogrodowa wodna - 20 zł od działki
5. Opłata za wywóz śmieci 250 zł

  Dla działki 300 m2 - opłata wraz ze składką członkowską PZD wynosi 623 zł.
  Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD pomniejsza się opłatę ogrodową o 6,00 zł.

    Opłatę proszę wnosić do 30 czerwca 2022 r.
    Opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:
    58 1440 1387 0000 0000 1469 7608
    lub wyjątkowo do kasy ogrodu

6. Opłata na wymianę licznika elektrycznego 40 zł od działki
    płatna do 30 września 2022 r. - z dopiskiem „opłata za licznik energetyczny”


7. Cena energii elektrycznej w 2022 r. - 0,85 zł. za 1 kWh

Kontakt ze Skarbnikiem Ogrodu w celu ustalenia spraw finansowych (zaległości, nadpłaty, wysokość odsetek) jest możliwy drogą mailową: skarbnik@rod-mikolajareja-gdynia.pl lub w kasie ogrodu.

==================== Archiwum informacji o opłatach 2021 ====================

W związku decyzjami Konferencji Delegatów opłaty za działki w roku 2021 są naliczane w sposób następujący:
opłata ogrodowa – 1,04zł za 1 m2
opłata energetyczna – 0,05zł za 1 m2
opłata wodna – 0,10zł za1 m2
opłata za wywóz śmieci z terenu ogrodu – 300,00 zł za działkę
w przeliczeniu na działkę 300 m2 daje to 657 zł.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przed Konferencją Delegatów opłaty za działki w 2021 roku były tymczasowo określone na podstawie uregulowań związanych z sytuację epidemiologiczną - LINK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej opisujemy zasady opłat w 2020 roku:

1. Aktualna stawka opłaty za użytkowanie działki
Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni informuje, że na Komisarycznym Walnym Zebraniu w dniu 14 sierpnia 2020 roku uchwalono nową stawkę za użytkowanie działki w roku 2020 w wysokości 2,19 zł za 1 m2 powierzchni działki.
Na wysokość opłaty za 1 m 2 składają się:
- dzierżawa działkowa  – 1,04 zł;
- wywóz śmieci    – 1,00 zł;
- zużycie wody    – 0,10 zł;
- opłata energetyczna – 0,05 zł;
Dla działki o powierzchni 300 m2 opłata wynosi 657 zł płatna w terminie do 30 września br.

W przypadku braku Państwa wpłat do końca maja w formie zaliczki, proszę doliczyć odsetki. Informacji w sprawie ich wysokości udziela skarbnik ogrodu (skarbnik@rod-mikolajareja-gdynia.pl)


Opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:

58 1440 1387 0000 0000 1469 7608

lub wyjątkowo do kasy ogrodu.


Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD pomniejsza opłatę ogrodową o 6,00 zł.

 

2. Cena energii elektrycznej w 2020 r. - 0,75 zł. za 1 kWh

Zgodnie z uchwałą nr 11/2019 Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD w ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni z dnia 30 marca 2019 r., rachunki za indywidualnie zużytą energię elektryczną na działce należy regulować w cyklu kwartalnym (§ 1 tej uchwały). Za nieuregulowanie zaległości powyżej 100 PLN w opłacie za indywidualnie zużytą energię elektryczną na działce, Zarząd ROD ma prawo podjąć decyzję o odłączeniu działkowiczowi prądu (§ 2 tej uchwały). Za ponowne podłączenie prądu na działce po odłączeniu za zaległości w opłatach, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 50 PLN (§ 3 tej uchwały).


3. Kontakt ze Skarbnikiem Ogrodu w celu ustalenia spraw finansowych (ustalenie zaległości, wysokości odsetek, itp) jest możliwy drogą mailową: skarbnik@rod-mikolajareja-gdynia.pl.


4. Opłata ogrodowa w 2020 r. przed ustaleniem obowiązującego wymiaru, płatna była zaliczkowo w wysokości obowiązującej w zeszłym roku - 1,33 zł. za 1 m² powierzchni działki w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Przy takiej stawce opłata za działkę 300 m² wynosi 399,00 zł.