Wymiana uszkodzonych zasuw

W 2015 r. nastąpiło rozszczelnienie jednej z zasuw odcinających wodę doprowadzaną do poszczególnych rejonów naszego ogrodu. Woda wylewała się na aleję Reja. Po rozkopaniu ziemi okazało się, że uszkodzone są dławice 2 z 3 zasuw. W trakcie inspekcji stwierdzono też, że na jednej z nitek wodociągu nie ma wcale zasuwy.
Ponieważ te elementy systemu nawadniania miały ponad 30 lat nie udało się wymienić uszkodzonych dławic. Podjęto próbę uszczelnienia. Próba ta nie dała zadowalających rezultatów. Ze względu na trwający sezon nawadniania decyzję o wymianie odłożono.
Na początku 2016 r. przed uruchomieniem hydroforni zarząd ROD podjął decyzję o wymianie 2 zasuw.
W trakcie prac wykonano także ocenę stanu technicznego 3 zasuwy. Jej stan techniczny oceniono jako zły. Po analizie stanu finansów zarząd podjął decyzję o wymianie 3 zasuwy i zamontowaniu 4 - brakującej.
Prace zakończono przed sezonem nawadniania.