Zaliczki z tytułu opłat ogrodowych w 2021 roku

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni informuje, że na podstawie Uchwały Nr 286/12/2020 Okręgowego Zarządu Pomorskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2020 r. oraz zgodnie z Uchwałą Nr 6/2021 Zarządu ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni z dnia 27 lutego 2021 r. w sprawie przesunięcia terminu walnego zebrania w roku 2021 roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronowirusa COVID – 19 oraz pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021 roku, o przesunięciu terminu Walnego Zebrania w ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni do 31 sierpnia 2021 roku. Jeżeli Walne Zebranie będzie wypełniać przesłanki do uznania go za spotkanie objęte zakazem organizacji wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów, Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni wstrzymuje zorganizowanie Walnego Zebrania do czasu zniesienia tego zakazu.

Jednocześnie Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni informuje, że wpłaty za użytkowanie działki w roku 2021 w formie zaliczek zostają na tej samej wysokości co w roku poprzednim, czyli 2,19 zł za 1 m2.
Na wysokość opłaty za 1 m 2 składa się:
- dzierżawa działkowa – 1,04 zł;
- wywóz śmieci            – 1,00 zł;
- zużycie wody            – 0,10 zł;
- opłata energetyczna  – 0,05 zł;
Dla działki np. o powierzchni 300 m2 opłata wynosi 657 zł;


Opłaty należy wpłacać na konto bankowe:
58 1440 1387 0000 0000 1469 7608
lub wyjątkowo do kasy Ogrodu w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.
Cena energii elektrycznej wynosi 0,75 zł za kWh.