Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Gdyni przekazuje sprawozdanie z badań wody Nr 1297/W/22.

Wymiana uszkodzonych zasuw (luty 2016)

W 2015 r. nastąpiło rozszczelnienie jednej z zasuw odcinających wodę doprowadzaną do poszczególnych rejonów naszego ogrodu. Woda wylewała się na aleję Reja. Po rozkopaniu ziemi okazało się, że uszkodzone są dławice 2 z 3 zasuw. W trakcie inspekcji stwierdzono też, że na jednej z nitek wodociągu nie ma wcale zasuwy.
Ponieważ te elementy systemu nawadniania miały ponad 30 lat nie udało się wymienić uszkodzonych dławic. Podjęto próbę uszczelnienia. Próba ta nie dała zadowalających rezultatów. Ze względu na trwający sezon nawadniania decyzję o wymianie odłożono.
Na początku 2016 r. przed uruchomieniem hydroforni zarząd ROD podjął decyzję o wymianie 2 zasuw.
W trakcie prac wykonano także ocenę stanu technicznego 3 zasuwy. Jej stan techniczny oceniono jako zły. Po analizie stanu finansów zarząd podjął decyzję o wymianie 3 zasuwy i zamontowaniu 4 - brakującej.
Prace zakończono przed sezonem nawadniania.
prev next

Prace na hydroforni 2015

Zarząd ROD im. M. Reja pragnie poinformować wszystkich działkowców o zakończeniu inwestycji montażu dodatkowego zbiornika ciśnieniowego hydroforowego, który zwiększy wydajność pracy hydroforni.
prev next

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.