Mapa ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni

Poniżej udostępniamy działkowcom elektroniczną mapę Ogrodu, umożliwiającą np. zapoznanie się z topografią całego jego terenu, wygodne zlokalizowanie konkretnej, poszukiwanej działki na podstawie jej numeru, itp.
mapa_rod.pdf

Instrukcja użycia mapy


1 - mapę należy otwierać najnowszą wersją darmowego programu Adobe Reader (który można pobrać tutaj) - patrz rysunek 1 poniżej

rysunek1jpg


2 - otwieramy menu "warstwy" - patrz rysunek 2 poniżej
rysunek2jpg

3 - znaczkiem + rozwijamy listę warstw - patrz rysunek 3 poniżej
rysunek3jpg

4 - znaczkiem + rozwijamy listę Labels (etykiety/opisy) - patrz rysunek 4 poniżej
rysunek4jpg

5 - znaczkami oka zapalamy i wygaszamy poszczególne warstwy i ich opisy (każde osobno) - patrz rysunek 5 poniżej
rysunek5jpg

6 - przyciskami + i - skalujemy mapę do żądanej wielkoœści - patrz rysunek 6 poniżej
rysunek6jpg

7 - przeciągając belki prawo-lewo i góra-dół przenosimy się w rejon zainteresowania - patrz rysunek 7 poniżej
rysunek7jpg