Zasady wjazdu pojazdów mechanicznych na teren Ogrodu

Załącznik do Uchwały z dnia 07.04.2018 r.
nr 10/2018 Zarządu ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni
 

1. W miesiącach kwiecień – październik w określone czwartki, bramy ogrodu nr 1 i nr 3 będą otwarte od godz. 10.00 do godz. 18.00 [za wyjątkiem przypadających w te dni wolnych od pracy dni świątecznych]. Prawo wjazdu na teren ogrodu, na czas załadunku i wyładunku mają pojazdy mechaniczne dowożące do działki materiały o łącznej masie z ładunkiem do 3,5 tony. Wjazd samochodami o większej masie wymaga uzyskania zgody Zarządu.
2. Prawo wjazdu na podstawie wydanej przez zarząd ROD przepustki mają użytkownicy działek na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności powodującej trudności z samodzielnym poruszaniem się i parkowania pojazdów na terenie swojej działki. Parkowanie pojazdów na alejkach ogrodu jest niedozwolone.
  • Pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne po terenie ogrodu muszą mieć umieszczoną w widocznym miejscu przepustkę na wjazd.
  • Przepustki na wjazd pojazdami mechanicznymi osób niepełnosprawnych ważne będą do 31 października br
  • Osoby niepełnosprawne, którym będą wydawane klucze do bram wjazdowych, przed odbiorem kluczy powinny wpłacić do kasy ogrodu kaucję za klucz w wysokości 40 zł, to jest równowartość klucza; która będzie wypłacona osobie po zwróceniu klucza do biura zarządu ROD w terminie do dnia 15 listopada. Po tym terminie w przypadku nie dokonania zwrotu klucza, klucz będzie uznany jako zagubiony a wpłacona kaucja za klucz nie będzie podlegać zwrotowi.
  • Zabrania się wjazdu na teren ogrodu quadami.
  • Na całym terenie ogrodu obowiązuje ograniczenie prędkości prowadzenia pojazdów do 5 km/h.
W przypadku uzasadnionej potrzeby wjazdu na teren ogrodu w miesiącach czerwiec, lipiec oraz sierpień pojazdów mechanicznych w celu dowiezienia do działki towaru należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić godzinę wjazdu z gospodarzem ogrodu. Wjazdy te będą możliwe we wtorki od godz. 10.00 do 16.00.


UWAGA:
W celu ochrony infrastruktury ogrodu przed zniszczeniem w czasie długotrwałych lub ulewnych deszczy oraz gdy alejki ogrodu będą rozmoknięte wjazdy na teren ogrodu będą wstrzymane dla wszystkich użytkowników działek.