W POSZUKIWANIU WODY NA ALEJCE 27

Drodzy Działkowcy!

Na alejce 27, czyli na skraju instalacji wodnej, działkowcy borykają się z niewystarczającym ciśnieniem wody, a w skrajnych przypadkach okresowym jej brakiem.
Staramy się jak najszybciej rozwiązać ten problem.

Zarząd ROD

79f07a3e-4a70-4699-b3b5-d2ccb4d54180JPG