Zasady wyrzucania odpadów w ROD

DROGI DZIAŁKOWCU!
Zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni prosi Państwa o zastosowanie w praktyce zapisów § 42 pkt 1 i 3 oraz § 68 pkt 1, 2 i 3 Regulaminu ROD obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.

ZATEM
Każdy działkowicz ma obowiązek kompostowania odpadów zielonych. DO POJEMNIKÓW WRZUCAMY TYLKO ROZDROBNIONE GAŁĘZIE. Do Państwa dyspozycji jest rozdrabniacz do gałęzi, który udostępniamy nieodpłatnie (patrz: zasady udostępniania rozdrabniacza).
Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt AGD, RTV, dywany, opony, lodówki itp.) to artykuły nie wytworzone na działce. OBOWIĄZUJE WIĘC CAŁKOWITY ZAKAZ ICH WYRZUCANIA.
ODPADY BUDOWLANE wywozimy na własny koszt, zamawiając odpowiedniej wielkości pojemnik.
ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ODPADÓW PRZYWIEZIONYCH Z DOMU.
Wspólnie dbamy o ład i porządek, nie zostawiamy śmieci, jeśli pojemniki są pełne. Każdy przepełniony kontener to o 30% wyższy koszt jego wywozu.
Odpadyjpg