Zniesienie prac społecznych na rzecz ogrodu

Zarząd ROD informuje, że od roku 2015, zgodnie ze Statutem PZD, zniesione zostały prace społeczne na rzecz ogrodu.

Każdy działkowicz może uczestniczyć w pracach pielęgnacyjnych ogrodu oraz bieżącej konserwacji na umowę zlecenie otrzymując wynagrodzenie w kwocie 15 zł brutto za przepracowaną godzinę.