Zasady wjazdu samochodów na teren Ogrodu

Załącznik nr 2
do Uchwały z dnia 15.04.2016 r. nr 25/2016
Zarządu ROD im. Mikołaja Reja

ZASADY WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TEREN OGRODU 

  1. W miesiącach kwiecień – październik w określone czwartki, bramy ogrodu nr 1 i nr 3 będą otwarte od godz. 10.00 do godz. 18.00. Prawo wjazdu na teren ogrodu, na czas załadunku i wyładunku mają pojazdy mechaniczne dowożące do działki materiały o łącznej masie z ładunkiem do 3,5 tony.
  2. Prawo wjazdu na podstawie wydanej przez zarząd ROD przepustki mają osoby na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności powodującej trudności z samodzielnym poruszaniem się i parkowania pojazdów na terenie swojej działki. Parkowanie pojazdów na alejkach ogrodu jest niedozwolone.
  • Pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne po terenie ogrodu muszą mieć umieszczoną w widocznym miejscu przepustkę na wjazd.
  • Przepustki na wjazd pojazdami mechanicznymi osób niepełnosprawnych ważne będą do 31 października 2016 roku.
  • Osoby niepełnosprawne, którym będą wydawane klucze do bram wjazdowych, przed odbiorem kluczy powinny wpłacić do kasy ogrodu kaucję za klucz w wysokości 25 zł, to jest równowartość klucza; która będzie wypłacona osobie po zwróceniu klucza do biura zarządu ROD w terminie do dnia 15 listopada. Po tym terminie w przypadku nie dokonania zwrotu klucza, klucz będzie uznany jako zagubiony a wpłacona kaucja za klucz nie będzie podlegać zwrotowi.
  • Zabrania się wjazdu na teren ogrodu quadami.

W przypadku uzasadnionej potrzeby wjazdu na teren ogrodu w miesiącach czerwiec, lipiec oraz sierpień pojazdów mechanicznych w celu dowiezienia do działki towaru należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić godzinę wjazdu z gospodarzem ogrodu. Wjazdy te będą możliwe we wtorki od godz. 10.00 do 16.00.

UWAGA:

W czasie długotrwałych lub ulewnych deszczy oraz gdy alejki ogrodu będą rozmoknięte wjazdy na teren ogrodu będą wstrzymane.