Zarząd ROD im. M. Reja zleci koszenie trawy

Zarząd ROD im. M. Reja zleci koszenie trawy przy budynku Zarządu oraz teren hydroforni i transformatora (ok. 1000m²).
W związku z powyższym wszystkich chętnych do wykonanie zlecenia zapraszamy na rozmowę.
Kontakt osobisty w sobotę 1 lipca 2023 r. od godziny 10.30 do 13.00.
Zapraszamy do Biura Zarządu (aleja 6).