Zakaz używania wiatrówek

W związku ze zgłaszanymi przez działkowiczów przypadkami przypominamy, że na terenie ROD im. Mikołaja Reja obowiązuje całkowity zakaz strzelania z broni palnej i pneumatycznej (wiatrówek).