Wysokość opłaty energetycznej

OGŁOSZENIE

Na podstawie Uchwały nr 8 z 2012 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD im. Mikołaja Reja w sprawie wysokości opłaty energetycznej przypominamy, że: opłatę za zużytą energię elektryczną działkowcy wnoszą minimalnie dwa razy w roku, t.j.:
do 30 czerwca i 30 listopada

W przypadku opóźnień w opłatach Zarząd Ogrodu pozbawia działkowicza energii elektrycznej.

Działkowicz, po uregulowaniu zaległości, dodatkowo ponosi koszty ponownego podłączenia (opłata manipulacyjna) w wysokości 50 zł, wpłacanych do kasy Zarządu Ogrodu.