Wybory Delegatów na Walne Zebranie Działkowców w formie Konferencji Delegatów

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, działając zgodnie z § 57 p. 3. Statutu Polskiego Związku Działkowców oraz uchwałą Rady Krajowej PZD, Zarząd Ogrodu im. Mikołaja Reja w Gdyni podjął uchwałę o przeprowadzeniu w tym roku Walnego Zebrania w formie Konferencji Delegatów, która planowana jest na dzień 04 września 2021 r.

Mając na uwadze ograniczenia ilościowe osób biorących udział w zebraniach wynikające z obostrzeń epidemiologicznych, Zarząd ROD podjął decyzję, że na 20 członków PZD będzie przypadał jeden delegat.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wcześniejsze przedyskutowanie sprawy we własnym gronie i – w miarę możliwości – wyłonienie propozycji kandydatur przed oficjalnym spotkaniem (każdy sektor wybiera 10 delegatów).

Dlatego też Zarząd ROD pragnie zaprosić Państwa na wybory delegatów  w dniu 07 sierpnia 2021 r. zgodnie z poniższym harmonogramem godzinowym:

  • godzina 09.00-09.30 – działki o numerach od 1 do 139 – sektor 1;
  • godzina 09.30-10.00 – działki o numerach od 140 do 278 – sektor 2;
  • godzina 10.00-10.30 – działki o numerach od 279 do 417 – sektor 3;
  • godzina 10.30-11.00 – działki o numerach od 418 do 556 – sektor 4;
  • godzina 11.00-11.30 – działki o numerach od 557 do 695 – sektor 5;
  • godzina 11.30-12.00 – działki o numerach od 696 do 834 – sektor 6;
  • godzina 12.00-12.30 – działki o numerach od 835 do 972 – sektor 7;
  • godzina 12.30-13.00 – działki o numerach od 973 do 1110 – sektor 8;
  • godzina 13.00-13.30 – działki o numerach od 1111 do 1248 – sektor 9;
  • godzina 13.30-14.00 – działki o numerach od 1249 do 1386 – sektor 10.

Uwaga:
W przypadku braku wymaganych 50% działkowców z danego sektora na zebraniu sektorowym wyznacza się drugi termin wyboru delegatów - 10 minut po pierwszym terminie. Wybory dokonane w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Zgodnie z § 57 p. 6. Statutu Polskiego Związku Działkowców w zebraniach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZD mający prawo do działek na obszarze sektora. Spotkania będą się odbywać na placu za domem działkowca.

Każdy działkowicz powinien mieć ze sobą maseczkę do zasłaniania ust i nosa, własny długopis (ze względów sanitarnych) oraz dowód osobisty.