Wyłączenie wody

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym pobór wody ze studni zostanie wyłączony w dniu 24.10.2020 r.
System nawadniania ROD będzie działał do wyczerpania zapasów wody w zbiornikach rozchodowych.