Wyłączenie wody

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym pobór wody ze studni zostanie wyłączony w dniu 19.10.2019 r.
System nawadniania ROD będzie działał do wyczerpania zapasów wody w zbiornikach rozchodowych.