Wyłączenie wody

Zgodnie z operatem wodno-prawnym pobór wody ze studni zostanie wyłączony w dniu 22.10.2018 r. System nawadniania naszego ROD będzie działał do wyczerpania zapasów wody w zbiornikach rozchodowych.