Wyłączenie wody

Zgodnie z operatem wodno-prawnym pobór wody ze studni zostanie wyłączony w dniu 15.10.2017 r. System nawadniania ROD będzie działał do wyczerpania zapasów wody w zbiornikach rozchodowych.