Wolontariusze w naszym Ogrodzie

Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum Nr 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wolontariatu pomagali przy składaniu, kopertowaniu i pieczętowaniu Zawiadomień o Walnym Zebraniu Działkowców. Dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszy, przy doskonałej organizacji pracy i świetnej współpracy, w miłej atmosferze udało się przygotować wysyłkę do Państwa ok. 1.400 w/w zawiadomień.


Serdecznie dziękujemy młodzieży za okazaną pomoc i życzliwość. I oczywiście polecamy się na przyszłość!

wolontariusze2jpg