Wolno żyjące koty w ROD

W ostatnim czasie wielu działkowców sygnalizuje narastający problem z wolno żyjącymi kotami przebywającymi w ROD. Zgodnie z § 68 Regulaminu ROD, na terenie ROD zabrania się stałego utrzymywania kotów. Przepis ten dotyczy zarówno kotów wolno żyjących, jak również udomowionych.
Zwierzęta wolno żyjące, które z definicji ustawowej są zwierzętami żyjącymi w warunkach niezależnych od człowieka (art. 4 pkt 21 ustawy ochronie zwierząt) często przedostają się na teren ogrodów. Skala problemu niejednokrotnie wynika z faktu dokarmiania ich przez działkowców. Wśród działkowców spotkać można zarówno zwolenników, jak i przeciwników tej praktyki. Nie zmienia to jednak faktu, że nie jest uzasadnione celowe wabienie kotów pokarmem i oczekiwanie od pozostałej społeczności działkowej tolerowania stałego przebywania tych zwierząt na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, bowiem nie jest to miejsce do tego przystosowane. Pomoc zwierzętom jest oczywiście działaniem godnych pochwały – szczególnie w okresie zimowym, należy jednak edukować działkowców jak to robić, aby ich działania nie przynosiły negatywnych, długoterminowych skutków.

Więcej na ten temat: na stronie PZD Gdańsk