Wjazd samochodami na teren ROD

Przypominamy, że w miesiącach kwiecień – październik w określone czwartki, bramy ogrodu nr 1 i nr 3 będą otwarte od godz. 10.00 do godz. 18.00 {za wyjątkiem przypadających w te dni wolnych od pracy dni świątecznych). Prawo wjazdu na teren ogrodu, na czas załadunku i wyładunku mają pojazdy mechaniczne dowożące do działki materiały o łącznej masie z ładunkiem do 3,5 tony. Wjazd samochodami o większej masie wymaga uzyskania zgody Zarządu.

W bieżącym roku bramy zostaną otwarte od dnia 02.04.2020.