Walne zebranie wyznaczone na 28.03.2020 r. zostaje odwołane

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju informujemy, że walne zebranie wyznaczone na 28.03.2020 r. zostaje odwołane.

Aby zapewnić płynność finansową ogrodu prosimy Państwa o wnoszenie - w formie zaliczkowej - opłaty ogrodowej na 2020 r. w wysokości opłaty za 2019 r. (to jest 1,33 zł za m kw. działki).

O nowym terminie walnego zebrania powiadomimy Państwa poprzez ogłoszenie na stronie internetowej ogrodu i ogłoszenia w gablotach z odpowiednim wyprzedzeniem.