Walne zebranie ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni zostanie przeprowadzone przez organ komisaryczny

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju informujemy, że walne zebranie ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni zgodnie z Uchwałami Rady Krajowej PZD oraz na podstawie uchwały Okręgowego Zarządu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku zostanie przeprowadzone w dniu 14.08.2020 przez organ komisaryczny.

Dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w domu działkowca w dniach 08.08.2020 w godz. 11.00 - 14.00 oraz 14.08.2020 w godz. 15.00 - 18.00


Poniżej załączone zostały dokumenty dotyczące zwołania walnego zebrania:
- uchwała nr 2/IV/2020 KR PZD
- uchwała nr 3/IV/2020 KR PZD
- uchwała nr 4/IV/2020 KR PZD
- uchwała nr 143/2020 KZ PZD
- uchwała nr 65/2020 Zarządu ROD REJA
- wniosek o komisaryczne walne zebranie
- uchwała nr 161/07/2020 OZP PZD w Gdańsku