UWAGA DZIAŁKOWICZE!

Wprowadzenie nowych aktów prawnych dotyczących regulacji gospodarki odpadami na terenie kraju spowoduje wzrost cen wywozu śmieci z terenu naszego ogrodu w roku 2020 o ponad 140%.
Zmiana cen energii elektrycznej oferowanej w 2020 r. podmiotom niebędącym prywatnymi gospodarstwami domowymi spowoduje wzrost opłat za prąd o ponad 60%.
W związku z powyższym zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im M. Reja w Gdyni informuje, że w roku 2020 nie będzie możliwości utrzymania obecnych rocznych stawek opłat za działkę na dotychczasowym poziomie.