Uruchomienie dostawy wody

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja zwraca się do wszystkich użytkowników działek, aby wykonali przegląd instalacji wodnej na swoich działkach, sprawdzili czy jest dostęp do zaworu głównego, naprawili uszkodzenia instalacji oraz zakręcili zawory czerpalne.

Włączenie wody miejskiej dostępnej w punktach czerpalnych przy Alei Reja:
01 kwietnia 2023 r.

Termin uruchomienia dostawy wody dostarczanej do działek:
15 kwietnia 2023 r. w godz.11.00-15.00