Udostępnianie klucza do ROD jest niedopuszczalne

Udostępnianie uprawnionym osobom przez Zarząd klucza do bram ogrodu jest całkowicie bezpłatne. W związku pojawiającymi się informacjami o niedopuszczalnych praktykach informujemy, że odpłatne udostępnianie klucza do bram ROD przez osoby je posiadające  jest niedopuszczalne. Prosimy wszystkich, którzy mają wiedzę o takich nagannych praktykach o niezwłoczne informowanie o nich Zarządu.