Terminy otwartych bram w 2017 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały z dnia 11.03.2017 r.
nr 39/2017 Zarządu ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni
 

Na podstawie § 69 regulaminu ROD dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących do działki materiały itp.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że na teren ogrodu mogą wjeżdżać pojazdy mechaniczne o masie wraz z ładunkiem nie przekraczającym 3,5 tony, tylko na czas trwania załadunku lub wyładunku.

Zarząd określił terminy i czas otwarcia bram ogrodu w 2017 r. z zastrzeżeniem, że wjazd nie będzie możliwy przy rozmokłych alejkach i w czasie ulewnych lub długotrwałych opadów deszczu.

Bramy będą otwierane w okresie od 06.04.2017 r. do 26.10.2017 r.: w czwartki w godz. 10.00-18.00 (za wyjątkiem przypadających w te dni wolnych od pracy dni świątecznych).

W uzasadnionych przypadkach możliwe będą wjazdy we wtorki w godz. 10.00-16.00, po uprzednim uzgodnieniu godziny wjazdu z gospodarzem.

Zobacz ***