Szkolenia Skarbników Zarządów ROD, Przewodniczących Komisji Rewizyjnych i księgowych ROD nie korzystających z usług OFK Okręgu

W okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku przeprowadzane są szkolenia dla Skarbników Zarządów ROD i księgowych ROD nie korzystających z usług OFK Okręgu. Piąta tura odbyła się w dniu 9 lutego br. w Domu Działkowca ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni w godz. 15.00-18.00 Obejmowała ona ROD powiatów puckiego, wejherowskiego i miast Gdyni oraz Sopotu.

Szkolenie prowadzili: Andrzej Łockiewicz - Dyrektor Biura, Dorota Rutkowska - Główna Księgowa, Bogusław Dąbrowski - Pierwszy Zastępca Krajowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

Porządek przeprowadzonego szkolenia:

  1. Otwarcie szkolenia.
  2. Zapoznanie z uchwałami i wytycznymi w sprawie sporządzania sprawozdań i preliminarzy dla ROD wydanych przez Krajowy Zarząd PZD na rok 2022/2023 r.
  3. Zamknięcie roku finansowego za rok 2022 r.
  4. Przygotowanie preliminarzy finansowych na rok 2023 r.
  5. Omówienie druków finansowych z uwzględnieniem specyfiki obowiązującej w PZD.
  6. Omówienie programu DGCS PZD SYSTEM jako ważnego narzędzia wspomagającego pracę Zarządów ROD.
  7. Rola i zadania OFK w prowadzeniu księgowości w ogrodach.
  8. Sprawy różne – ewidencja członków PZD, nowi działkowcy przesyłanie informacji do Okręgu Pomorskiego PZD.
  9. Zakończenie szkolenia. Dyskusja
Na zakończenie szkolenia prowadzący szkolenie udzielił odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników.


20230209_151138jpg

20230209_151207jpg

20230209_151236jpg

20230209_154302jpg

20230209_160916jpg

20230209_160927jpg