Sprawne usunięcie awarii w hydroforni

Zarząd ROD wyraża podziękowania konserwatorowi technicznemu Ogrodu p. Henrykowi Taczkowskiemu oraz członkowi Zarządu p. Czesławowi Zaorskiemu za sprawną akcję wymiany skorodowanego elementu, związaną z usuwaniem awarii ujawnionej podczas uruchamiania dostawy wody w hydroforni. Bez tej szybkiej wymiany nie udałoby się uruchomić na czas dostawy wody.


1618656939174jpg