Skarbnik Ogrodu informuje

Skarbnik Ogrodu informuje osoby dokonujące wpłat przez internet lub pocztą o konieczności odbioru pokwitowań w kasie Ogrodu.
Konieczność odbioru tych pokwitowań jest spowodowana różnicami wynikającymi z niedoliczania odsetek od wpłat dokonywanych po terminie oraz nieprawidłowym naliczaniem wysokości wpłat.