Siódma edycja konkursu dla działkowiczów na najlepiej zagospodarowaną działkę

Zarząd ROD im. M. Reja w Gdyni ogłasza siódmą edycję konkursu dla działkowiczów na najlepiej zagospodarowaną działkę w następujących kategoriach:
  • działka rekreacyjna;
  • działka ogrodnicza (uprawna);
  • działka ogrodniczo-rekreacyjna.
Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzców w proponowanych kategoriach oraz promowanie ciekawych pomysłów i rozwiązań.

Ocenie będą podlegać:

1. PROJEKT TECHNICZNY
altana, kompostownik, ogrodzenie, kącik wypoczynkowy, trejaże, pergole, zbiornik wodny (oczko), tarasy, ścieżki, cieplarnie, rabaty kwiatowe, warzywnik, drzewa owocowe, krzewy ozdobne.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać elektronicznie, telefonicznie lub osobiście w biurze Zarządu do 20 LIPCA 2019 ROKU.


Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi wręczenie nagród w czasie organizowanej uroczystości z okazji Dnia Działkowca.