Przedłużenie terminu dostarczania ofert na wykonanie prac w ramach zapytań o cenę

W związku z nieczynnym biurem ROD przekłada się termin dostarczania ofert na wykonanie prac w ramach zapytań o cenę z dnia 12 sierpnia 2017 r. na dzień 19 sierpnia 2017 r. godzina 09:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2017 o godzinie 09:30