Prace wykonane w ROD im. Mikołaja Reja w roku 2017

W ciągu roku 2017 nasz Ogród na swoim terenie wykonał szereg prac remontowych i renowacyjnych dotyczących posiadanej infrastruktury.

Utwardzenie alei
W 2017 r. zarząd ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni główny wysiłek prac związanych z remontami i modernizacją skupił na utwardzeniu alei Reja i poprawie nawierzchni alei nr 17. W 2015 i 2016 r. długotrwałe opady deszczu znacznie pogorszyły stan głównej alei naszego ogrodu.
Pod rozwagę wzięte były 2 warianty działań:
- korytowanie i wysypanie mielonym kamieniem,
- pokrycie nawierzchni kamieniem bez korytowania (grubość warstwy w miarę potrzeb).
Ze względu na możliwości finansowe przyjęto wariant nr 2.
Po przeprowadzeniu zapytania o cenę na wykonanie ww prac okazało się, że najniższa oferta przekracza zaplanowany budżet na ten cel.
W związku z powyższym zarząd podjął decyzję o wykonaniu tych prac we własnym zakresie – sposobem gospodarczym.
W zakres prac wchodziło:
- usunięcie większych obszarów błota,
- wyrównanie miejsc z największymi koleinami,
- nawiezienie kruszywa kamiennego o frakcji 0-32.5,
- wyrównanie nawierzchni,
- utwardzenie zagęszczarką.
Utwardzeniu podlegała prawie cała długość Alei Reja (od Alejki nr 24 do Domu Działkowca) oraz Alejka nr 17 tylko w punktach wymagających naprawy.
Prace wykonano siłami członków naszego ogrodu od firm zewnętrznych kupując jedynie kruszywo kamienne wraz z transportem oraz wynajmując koparkę i zagęszczarkę.
Prace były przeprowadzone i nadzorowane przez członka zarządu ROD p. Henryka Sumiło.

IMG_20170915_104529jpg
IMG_20170915_151141jpgIMG_20170916_122742jpg
IMG_20171112_142840jpg IMG_20171112_142851jpg

Parkingi od ulicy Zielonej
W 2017 r. wykonano prace związane z powiększeniem parkingów znajdujących się przy ulicy Zielonej. W ramach prac odgarnięto wierzchnią warstwę ziemi, nawieziono kruszony beton i utwardzono zagęszczarką nawierzchnię.
Prace na parkingu przy bramie wjazdowej od ulicy Zielonej zostały zakończone.
Parking środkowy przy bramce wejściowej wymaga dosypania kruszywa w części środkowej (stara część parkingu).
Parking od strony drogi do bramy technicznej w stronę domu Działkowca nie został jeszcze ostatecznie wysypany i utwardzony kruszywem ze względu na brak możliwości zakupu kruszywa od producenta w 2017 r.

Parkingi od płk. Dąbka
W 2017 r. rozpoczęto także na wniosek działkowców proces odnawiania parkingu od ulicy pułkownika Dąbka. Ze względu na występującą po większych opadach ogromną kałużę, znaczna część parkingu była niedostępna do parkowania. Zarząd ROD częściowo przy współpracy z Zarządem Dróg I Zieleni miasta Gdynia wysypał mielony asfalt w celu podniesienia powierzchni gruntu.
Wykopano wzdłuż granicy parkingu rów retencyjny do odbioru nadmiaru wody.
Ze względu na to że woda w czasie deszczu spływa z pola i drogi od strony miasta sytuacja nie jest jeszcze idealna.
Prace będą kontynuowane.

IMG_20171119_083924jpg
IMG_20171119_083714jpg IMG_20171119_083705jpg

Utwardzenia w rejonie zaworów
W celu ochrony systemu zaworów działkowego systemu nawadniania, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania zarząd ROD wykonał utwardzenie Alei Reja w rejonie zaworów płytami betonowymi na podsypce żwirowej. Dzięki temu samochody (w tym ciężarówki z kontenerami) na śmieci nie będą uszkadzały zaworów.

Likwidacja wycieku
W ramach utrzymania infrastruktury Ogrodu we właściwym stanie technicznym rozkopano i wymieniono pękniętą rurę w rejonie Zaworów. W celu oddzielenia poszczególnych gałęzi systemu nawadniającego dołożono do systemu 2 zasuwy. Dzięki temu każda część systemu nawadniania może być zamknięta bez konieczności wyłączenia całego systemu.

IMG_20170909_101030jpg IMG_20170909_101027jpg

Ogrodzenia śmietników
Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, polskim prawem oraz uchwałami Rady Miasta Gdynia ROD Reja - jak inne podmioty – zobowiązany jest do prowadzenia segregacji śmieci. W związku z powyższym zeszłym roku wykonano 3 dodatkowe ogrodzenia miejsc postojowych kontenerów ze śmieciami.
Na szczycie domu działkowca ustawiono dodatkowe ogrodzenie na mniejsze pojemniki na śmieci segregowane oraz utwardzono podłoże.
‎Ustawiono ogrodzenia na Alei Reja pomiędzy alejkami 26 i 27 oraz wykonano utwardzenie podłoża tylko pod kontenery.
W ramach powiększenia przestrzeni na śmieci segregowane zarząd zmniejszył powierzchnię działki nr 725 w celu wygospodarowania dodatkowego miejsca dedykowanego na śmieci i zmniejszenie jego uciążliwości dla sąsiednich działkowiczów. Na wygospodarowanym miejscu wykonano ogrodzenie betonowe o wysokości 2 m. Podłoże utwardzono płytami betonowymi będącymi własnością ROD ułożonymi na wykonanej wcześniej podsypce żwirowej.

IMG_20171226_144041jpg
IMG_20171226_144700jpg
IMG_20180113_101603jpg

Remont kasy
W 2017 r. przeprowadzono remont pomieszczenia kasowego.
W ramach tego wykonano:
- wymianę instalacji elektrycznej,
- położono terakotę na podłodze,
- wzmocniono sufit podwieszany,
- wzmocniono ścianę pomiędzy pomieszczeniem kasjera a poczekalnią,
- pomalowano ściany w kasie,
- wykonano oświetlenie sufitowe,
- wykonano lamperie z żywicy.

20170506_110443jpg
20170506_110506jpg 20170506_110513jpg
20170513_111946jpg 20170513_112036jpg
20170513_112158jpg
20170513_112244jpg
20170520_131531jpg