Potrzebna pomoc przy organizacji Walnego Zabrania Sprawozdawczo - Wyborczego

Dzień dobry !

Szanowni Państwo 

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, Zarząd zaprasza wszystkie chętne osoby (członków PZD) do pomocy przy organizacji Walnego Zebrania (WZ). Potrzebujemy około 15 kandydatów na takie osoby, WZ tych kandydatów będzie musiało zaakceptować lub zaproponować inne osoby. Chodzi a sprawność całego procesu.

Czekamy na wszystkich codziennie od poniedziałku 13 maja 2024 do piątku 17 maja 2024 w godzinach od 17.00 do 18.00 w biurze Zarządu naszego ogrodu.

Potrzebujemy około od 3-6 osób do sprawdzania list obecności uczestników WZ.

Na lista obecności będą imiona, nazwiska i numery działek członków PZD na WZ w ROD. Każdy uprawniony do udziału musi złożyć podpis w odrębnej pozycji listy obecności, co oznacza, że małżonkom będącym członkami PZD będą przeznaczone osobne pozycje na liście uczestników. Na liście obecności będą wyłącznie osoby posiadające status członka zwyczajnego PZD i prawo do działki w danym ROD oraz zaproszeni goście. Nad prawidłowym podpisywaniem listy obecności będzie czuwał członek zarządu ROD.

Ponieważ WZ wybiera:

  • Komisję Mandatową,
  • Komisję Wyborczą
  • Komisję Uchwał i Wniosków

potrzebujemy aż 9 osób, po 3 osoby do każdej komisji.

Wtedy Przewodniczący zebrania przedstawia do decyzji WZ proponowaną liczbę i skład danej komisji i sprawnie powinno wszystko przebiegać.

Kandydatów do komisji może zaproponować również każdy członek PZD obecny na WZ . Na członka komisji może być wybrany wyłącznie członek PZD obecny na Zebraniu.

Komisje WZ sporządzają po zebraniu protokoły ze swoich prac, które stanowią załączniki do protokołu z WZ. Zarząd ma przygotowane wzory, więc nie powinno być żadnych problemów.

 

Zapraszamy serdecznie .