Porządkowanie terenów wspólnych Ogrodu

OGŁOSZENIE 

Zgodnie z § 33 pkt 1 i § 50 Regulaminu ROD zobowiązującego Zarząd do zapewnienia funkcjonowania ciągów komunikacyjnych umożliwiających dojazd karetek pogotowia ratunkowego i straży pożarnej w sytuacjach szczególnych, zarządza się co następuje: 

  1. Usunięcie drzew rosnących na alejkach po uzyskaniu zgody Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta – o zgodę występuje Zarząd ROD.
  2. Przesadzenie krzewów rosnących w postaci żywopłotów przy działkach na własne działki lub przycinanie ich w taki sposób, aby zapewnić wymaganą szerokość alejki tj. 3,50 m.
  3. Prosimy działkowców o usunięcie rosnących krzewów i roślin, które utrudniają dostęp do skrzynek energetycznych.

Termin wykonania powyższych zadań - do końca września 2015 roku. 

Przypominamy również, iż wysokie drzewa iglaste rosnące na działkach należy usunąć występując w tej sprawie o wydanie zgody do Wydziału Ochrony Środowiska. Wcześniej prosimy zgłosić się do Zarządu ROD o pobranie wniosku o wycięcie, mapkę geodezyjną z zaznaczeniem lokalizacji drzewa i zgody na wycięcie.