Porozumienie gdyńskich ogrodów o współpracy z Miastem Gdynia

Dzień 28 grudnia 2016 roku, dla gdyńskich ogrodów stał się datą historyczną. W tym dniu przedstawiciele Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych podpisali porozumienie o współpracy z władzami samorządowymi Miasta Gdyni.

Podpisany dokument otwiera nowy rozdział w działalności gdyńskich ogrodów zrzeszonych w ramach Polskiego Związku Działkowców. Zostały unormowane zasady współpracy. Ogrody, ze swej strony będą kontynuowały swoją politykę „otwartych drzwi”.  Otwarcie naszych ogrodów na współpracę z lokalnym społeczeństwem istnieje od kilku lat. W ogrodach, współpraca realizowana jest na wiele sposobów.

Zgodnie z zapisami w planach zagospodarowania miasta oraz najnowszymi trendami wyrażanymi przez jego władze, ogrody mają stać się miejską ostoją zieleni.

Przed gdyńskim kolegium oraz prezesami ogrodów otwiera się nowa możliwość wkomponowania się na stałe w struktury miasta. Jednocześnie jest to olbrzymie wyzwanie dla kolegium w realizacji zadań oraz wykorzystania możliwości.

cache_2468706508png

cache_2468706517png