PILNE! Przypominamy o obowiązku wnoszenia opłaty na wymianę liczników elektrycznych

Przypominamy o obowiązku wnoszenia opłat w wysokości 40 zł w terminie do 30.09.2022 r.

Zgodnie z uchwałą nr 10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PZD w ROD im. M. Reja w Gdyni z 14.05.2022 r. w sprawie realizacji zadania remontowego pn. „wymiana liczników energii elektrycznej w ROD im. M. Reja”.

Brak wpłaty spowoduje odłączenie prądu.

Opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:

58 1440 1387 0000 0000 1469 7608

lub do kasy Ogrodu.