Otwarte bramy w czwartki - ale bez możliwości parkowania na alejkach!

Przypominamy, iż w czwartki (za wyjątkiem przypadających w te dni wolnych od pracy dni świątecznych) gdy bramy ogrodu pozostają otwarte od godz.10.00 do 18.00 – prawo wjazdu na teren ogrodu mają pojazdy mechaniczne wyłącznie na czas załadunku i wyładunku; prosimy o niepozostawianie samochodów na alejkach.