Opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zebraniu w dniu 25 marca 2023 r.

1. Opłata ogrodowa - 0,94 zł za 1 m2 powierzchni działki
2. Partycypacja finansowa na rzecz PZD i OZ-0,12 zł. za 1 m2 powierzchni działki
3. Składka członkowska PZD - 6 zł od działki
4. Opłata ogrodowa energetyczna - 37 zł od działki
5. Opłata ogrodowa wodna - 20 zł od działki
6. Opłata za wywóz śmieci - 200 zł od działki
  • Dla działki 300 m2 - opłata wraz ze składką członkowską PZD wynosi 581 zł. Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD pomniejsza się opłatę ogrodową o 6,00 zł.
  • Opłatę proszę wnosić do 30 czerwca 2023 r.
  • Opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:
    58 1440 1387 0000 0000 1469 7608
    (tytuł przelewu: nr działki, imię i nazwisko użytkownika, za rok...)
    lub wyjątkowo do kasy ogrodu.
7. Cena energii elektrycznej w 2023 r. - 0,87 zł. za 1 kWh

Kontakt ze Skarbnikiem Ogrodu w celu ustalenia spraw finansowych jest możliwy drogą mailową: skarbnik@rod-mikolajareja-gdynia.pl lub w kasie ogrodu.