Opłaty ogrodowe uchwalone na Walnym Zebraniu w dniu 14 maja 2022 r.

Opłaty ogrodowe uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków PZD w ROD w dniu 14 maja 2022 r.:


1. Opłata ogrodowa - 1,04 zł za 1 m2 powierzchni działki
2. Składka członkowska PZD - 6 zł od działki
3. Opłata ogrodowa energetyczna - 35 zł od działki
4. Opłata ogrodowa wodna - 20 zł od działki
5. Opłata za wywóz śmieci 250 zł

  Dla działki 300 m2 - opłata wraz ze składką członkowską PZD wynosi 623 zł.
  Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD pomniejsza się opłatę ogrodową o 6,00 zł.

    Opłatę proszę wnosić do 30 czerwca 2022 r.
    Opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:
    58 1440 1387 0000 0000 1469 7608
    lub wyjątkowo do kasy ogrodu

6. Opłata na wymianę licznika elektrycznego 40 zł od działki
    płatna do 30 września 2022 r. - z dopiskiem „opłata za licznik energetyczny”


Kontakt ze Skarbnikiem Ogrodu w celu ustalenia spraw finansowych (zaległości, nadpłaty, wysokość odsetek) jest możliwy drogą mailową: skarbnik@rod-mikolajareja-gdynia.pl lub w kasie ogrodu.