Ograniczenie prędkości na terenie Ogrodu

Na terenie całego ogrodu działkowego obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km na godzinę.
Zarząd zakupił i zamontował oznakowanie na obu bramach wjazdowych. Działkowiczów uprasza się o przestrzeganie ograniczenia dla naszego wspólnego dobra.
Osobom nie stosującym się do ograniczenia będą odbierane klucze do bram i upoważnienia do wjazdu.