Ogłoszenie o przetargu

Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Reja w Gdyni, ogłasza przetarg pisemny na zakup i wymianę liczników energii jako odtworzenie funkcjonalności sieci energetycznej ogrodu.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie ogrodu:
http://www.rod-mikolajareja-gdynia.pl/