Odpady wielkogabarytowe na terenie ROD

Zarząd ROD im. Mikołaja Reja przypomina działkowcom o wywozie odpadów wielkogabarytowych na własny koszt (zużytych mebli, sprzętów RTV i AGD, itp.) a nie pozbywanie się ich do kontenerów ogrodowych.