Nasz Ogród rozpoczyna inwestycje wyznaczone podczas Walnego Zebrania Członków ROD

W związku z uruchomieniem procesu realizacji inwestycji w naszym Ogrodzie Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Gdyni rozpoczyna proces wyłaniania wykonawców na następujące inwestycje:
  • utwardzenie nawierzchni w rejonie zaworów systemu nawadniania,
  • utwardzenie części nawierzchni alei ogrodowych,
  • wyrównanie terenu w rejonie miejsc postojowych od ulicy Zielonej.
Ponadto - zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków ROD - w dalszej części bieżącego roku realizowana będzie inwestycja uporządkowania rejonu kontenerów na śmieci.
Jednocześnie w związku z bardzo złą sytuacją nawierzchni po deszczach w rejonie miejsc postojowych przy bramie od ulicy Dąbka, Zarząd ROD podjął działania interwencyjne.
W chwili obecnej rozpoczęto proces wyrównywania i podnoszenia nawierzchni parkingu z jednoczesnym wykopywaniem rowów retencyjnych od strony pól.
Trwają także intensywne rozmowy z Zarządem Dróg i Zieleni Urzędu Miasta w Gdyni w celu zmniejszenia napływu wody na nasz parking od strony drogi dojazdowej.
Na poniższych zdjęciach pokazujemy prace związane z wyrównaniem nawierzchni parkingu od strony ulicy Dąbka.
 

20170726_091325jpg 20170726_091254_1jpg 20170726_091349jpg 20170726_102949jpg