Koszty wywózki odpadów z Ogrodu

ZASTANÓWMY SIĘ CO WYRZUCAMY DO KONTENERÓW NA ŚMIECI, ILE TO KOSZTUJE NAS WSZYSTKICH, DLACZEGO OBCIĄŻAMY NIEUZASADNIONYMI KOSZTAMI NASZYCH SĄSIADÓW 

Zarząd ROD prosi o nie wrzucanie do kontenerów określonych śmieci, prosi w interesie wszystkich działkowców naszego ogrodu. To nie jest żadne zarządzenie kogokolwiek z Zarządu ROD. Gospodarka odpadami w naszym kraju jest prawnie regulowana i to nam wystarcza. Odwołujemy się do Państwa jako ogrodowej zbiorowości, która stanowi   wspólnotę w pierwszym rzędzie dbającą o naturalne środowisko, ale kiedy przyjrzymy się bardziej szczegółowo naszemu postępowaniu, to możemy być zaskoczeni tym, że potrafimy również temu środowisku nieźle zaszkodzić - bywa - nie zdając sobie sprawy z tego faktu. Spróbujmy zatem co nieco wyjaśnić. Zacznijmy od ZSEiE.

ZSEiE to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, nieprawidłowo składowany lub samodzielnie rozmontowany może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i co za tym idzie dla każdego
z nas. Niestety wiele osób nie wie o tym jakie ma obowiązki. Ustawa o ZSEiE obowiązuje w Polsce od lipca 2005 roku jednak wciąż wiele osób w Polsce nie wie dokładnie jak postępować ze zużytym sprzętem oświetleniowym, AGD, RTV czy IT. Tymczasem odpowiedzialność spoczywa na producentach i importerach takich urządzeń, jak i ich użytkownikach. Podpowiadamy więc jak zgodnie z obowiązującym prawem pozbyć się elektrośmieci. Warto wiedzieć co można i należy zrobić ze zużytym sprzętem:

  • oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • oddać do zakładu przetwarzania lub do organizacji odzysku sprzętu elektrycznego elektronicznego;
  • odstawić do punktu skupu złomu, pod warunkiem, że ten punkt jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt;
  • odnieść do sklepu – przy okazji zakupu nowego urządzenia;
  • zostawić w punkcie napraw sprzętu AGD/RTV;
  • pozostawić na zbiórce zużytego sprzętu organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia ekologiczne, magistrat miasta czy hipermarkety.
  • nigdy nie wrzucać do pojemników na śmieci w naszym ogrodzie!

Gałęzie, trawa, chwasty i inne odpady organiczne z naszych działek nie powinny trafiać na wysypisko, ponieważ powinny być poddane kompostowaniu i zostać wykorzystane jako cenny nawóz. Tu warto przypomnieć o zapisie w § 105 pkt. 1 regulaminu ROD, który zobowiązuje użytkownika do wyposażenia działki w kompostownik, natomiast zgodnie z zapisem § 133 pkt. 2 regulaminu ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

Meble, materace, tapczany to tzw. śmieci wielkogabarytowe, które powinny być usuwane przez użytkownika działki na jego koszt, a nie na koszt całej społeczności ogrodu.

Odpady niebezpieczne można nieodpłatnie dostarczyć powstające odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska, tj.: farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne (świetlówki), baterie i akumulatory. Najbliższy punkt Gdynia-Pogórze, ul. Żeliwna 3 - czynny we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Opony nie powinny znaleźć się na działce. Podlegają selektywnej zbiórce w miejscu zamieszkania.