Kontrola kompostowników na działkach

W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do ograniczenia wywozu odpadów zielonych, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli posiadania i użytkowania kompostowników na każdej z działek. Kontrola odbędzie się w dniu 26 września br. (sobota) w godz. 10.00 - 13.00.
Prosimy o możliwość wejścia na teren działki członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.