Komunikat po Konferencji Delegatów

Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami pandemicznymi nałożonymi na zebrania przez przepisy krajowe w tym roku zamiast Walnego Zebrania w dniu 04 września 2021 r. odbyła się w naszym ogrodzie Konferencja Delegatów.

Jest to organ mający uprawnienia walnego zebrania.

W trakcie konferencji głosowano następujące uchwały:

 • uchwała nr 1 – sprawozdanie merytoryczne Zarządu ROD – uchwała została odrzucona;

 • uchwała nr 2 – sprawozdanie finansowe Zarządu ROD – uchwała została odrzucona;

 • uchwała nr 3 – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD – uchwała została odrzucona;

 • uchwała nr 4 – wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej w roku 2021 – uchwała została przyjęta;

 • uchwała nr 5 – wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w roku 2021 – uchwała została przyjęta;

 • uchwała nr 6 – wysokość i termin wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna w roku 2021 – uchwała została przyjęta;

 • uchwała nr 7 – wysokość i termin wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ogrodu w roku 2021 – uchwała została przyjęta;

 • uchwała nr 8 – w sprawie realizacji zadania remontowego wymiana liczników energii w rod – uchwała została przyjęta;

 • uchwała nr 9 – w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD;

 • uchwała nr 10 – w sprawie kontynuacji działalności pasieki na terenie ROD – uchwała została przyjęta;

 • uchwała nr 11 – plan pracy na 2021 – uchwała została przyjęta;

 • uchwała nr 12 – preliminarz finansowy na rok 2021 – uchwała została przyjęta.

W związku z powyższym opłaty za działki w roku 2021 są naliczane w sposób następujący:

 • opłata ogrodowa – 1,04zł za 1 m2

 • opłata energetyczna – 0,05zł za 1 m2

 • opłata wodna – 0,10zł za1 m2

 • opłata za wywóz śmieci z terenu ogrodu – 300,00 zł za działkę

w przeliczeniu na działkę 300 m2 daje to 657 zł.

Ponieważ uchwały nr 1, 2 i 3 dotyczące sprawozdań Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej ROD za poprzedni okres nie zostały uchwalone (sprawozdania nie zostały przyjęte) oraz atmosferą negowania wszystkiego co zrobił i zaplanował Zarząd ROD – pięć osób z siedmioosobowego Zarządu ROD złożyło rezygnację z mandatu członka ROD nie widząc możliwości dalszej pracy na rzecz ogrodu.

W związku z powyższym – zgodnie z §39 oraz §41 statutu PZD wygasają mandaty wszystkich członków Zarządu ROD. Stosowne uchwały przekazano do Zarządu Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, który zgodnie ze Statutem wyznaczy Zarząd Komisaryczny dla Naszego Ogrodu.

Szanowni Państwo, w trakcie trwania tej i poprzednich kadencji zarząd nasz kierował się przepisami Polskiego Związku Działkowców, obowiązującymi z ustawami i uchwałami Rady Miasta Gdyni, ale także empatią i zrozumieniem dla problemów i kłopotów poszczególnych działkowców. Zawsze mieliśmy na uwadze dobro wspólne działkowców, a nie własne potrzeby.

W trakcie kadencji osób, które były w ostatnim zarządzie wykonano następujące prace i inwestycje:

 • wymieniono całą instalację elektryczną hydroforni (poprzednia groziła pożarem i była przyczyną ciągłych awarii pomp systemu podlewania,

 • zbudowano zbiornik hydroforowy zewnętrzny w celu ochrony pomp i instalacji elektrycznej hydroforni,

 • zmodyfikowano ujęcie wody głębinowej w celu uniknięcia wyłączania się pomp będących efektem obniżania się lustra wody w czasie intensywnego podlewania,

 • prowadzono bieżące naprawy i konserwacje instalacji hydroforni w celu utrzymania jej w dobrej kondycji,

 • wymieniono na nowy transformator energii elektrycznej po awarii,

 • wymieniono zawory odcinające poszczególne rejony w systemie nawadniania i wyłożono ten odcinek alejki Reja płytami jumbo,

 • na bieżąco wymieniano niewielkie ilości skrzynek elektrycznych oraz przewodów będących w złym stanie ze względu na korozję i awarie,

 • utwardzono i powiększono dwukrotnie miejsca postojowe od ulicy Zielonej w celu umożliwienia swobodnego znalezienia miejsca postojowego nawet w czasie największej frekwencji działkowiczów na ogrodzie,

 • wyrównano i podniesiono poziom miejsc postojowych oraz wykonano doły retencyjne od ulicy Płk. Dąbka w celu likwidacji ogromnej kałuży tworzącej się tam po opadach,

 • regularnie wyrównywano (w miarę możliwości i materiałów dostarczanych nam przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni) drogę dojazdową do bramy technicznej przy Domu Działkowca,

 • wielokrotnie łatano dziury i wyrównywano główne alejki dojazdowe na terenie ogrodu,

 • utwardzono główne alejki ogrodu tłuczniem i kamieniami w celu zabezpieczenia ich przed rozjeżdżaniem i umożliwienia przejazdu samochodów z kontenerami na śmieci

 • wymieniono rurociąg wody pitnej na całej długości alejki Reja w celu likwidacji nielegalnych podłączeń i nadmiernego zużycia wody miejskiej

 • zbudowano miejsca postoju kontenerów ogrodzone płytami betonowymi

 • wykonano studnie rozsączające przy bramie od ulicy Płk. Dąbka zabezpieczające przed zalaniem okoliczne działki zmniejszające kałuże i pozwalające swobodnie przejść nawet w czasie największych opadów,

 • doprowadzono do budowy, po 40 latach istnienia ogrodu, drogi dojazdowej od ul. Płk. Dąbka,

 • wyremontowano pomieszczenie kasy w domu działkowca i pomalowano salę,

 • systematycznie remontowano monitoring ogrodu,

 • utwardzono plac za domem działkowca i wykonano miejsce na ognisko,

 • wykonano ścieżki z płytek chodnikowych od furtki na alei Reja i od bramy na alei Dębowej

W związku z naszym odejściem chcielibyśmy podziękować wszystkim działkowiczom naszego Ogrodu za okazaną pomoc i życzliwość oraz zrozumienie utrudnień w czasie wykonywania remontów i awarii.

Wyrażamy nadzieję, iż pomimo zmiany zarządu Ogród nasz będzie nadal jednym z najlepszych w okręgu i kraju, a wszyscy działkowicze będą nadal mogli oddawać się na działkach swoim pasjom.


Z poważaniem

Zarząd Rodzinnego Ogrodu

im. Mikołaja Reja w Gdyni