Informacja o opłatach w 2017 r.

1. Opłata ogrodowa - 1,06 zł za 1 m² powierzchni działki.

Opłaty należy wpłacać na konto bankowe nr:

58 1440 1387 0000 0000 1469 7608

lub wyjątkowo do kasy ogrodu w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Przy takiej stawce opłata za działkę 300 m² wynosi 318,00 zł.

Jeżeli działkowicz nie jest członkiem PZD pomniejsza opłatę ogrodową o 6,00 zł. 

2. Cena energii elektrycznej - 0,57 zł za 1 kWh